راهنمای آماده سازی فایل طراحی پاپ آپ ۲*۳

ابعاد پاپ آپ استند ۲*۳ منحنی(Curve)استند پاپ اپ 2-3 منحنی

ابعاد فایل چاپی:

۲۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع)

ابعاد فضای در معرض دید: 

۱۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع)

ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین: 

۲۲۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) * ۴۰ (عمق)

 

 

 

 

ابعاد پاپ آپ استند ۲*۳ صاف(Flat)

ابعاد فایل چاپی:

۲۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع)

ابعاد فضای در معرض دید:

۲۱۵ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع)

ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین: 

۲۳۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) * ۴۰ (عمق)

 

برای انتخاب و سفارش پاپ آپ استند نمایشگاهی و تبلیغاتی کلیک کنید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۵ (۱ رای)

ارسال فایل