راهنمای آماده سازی فایل طراحی پاپ آپ ۲*۳

ابعاد پاپ آپ استند ۳*۳ منحنی(Curve)   

ابعاد فایل چاپی:

۳۳۷/۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع)

ابعاد فضای در معرض دید: 

۲۳۵/۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع)

ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین: 

۳۱۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع) * ۷۸ (عمق)

 

ابعاد پاپ آپ استند ۳*۳ صاف(Flat)

ابعاد فایل چاپی:

۳۵۱ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع)

ابعاد فضای در معرض دید:

۲۵۰ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع)

ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین: 

۳۵۱ (عرض) * ۲۰  (ارتفاع) * ۳۴ (عمق)

 

برای انتخاب و سفارش پاپ آپ استند نمایشگاهی و تبلیغاتی کلیک کنید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)
advanced-floating-content-close-btn

ارسال فایل