راهنمای طراحی پاپ آپ ۲*۳

راهنمای طراحی پاپ آپ ۲*۳

راهنمای آماده سازی فایل طراحی پاپ آپ ۲*۳ ابعاد پاپ آپ استند ۲*۳ منحنی(Curve) ابعاد فایل چاپی: ۲۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) ابعاد فضای در معرض دید:  ۱۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین:  ۲۲۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) * ۴۰ (عمق)      ...
advanced-floating-content-close-btn

ارسال فایل